Privacy Statement

Martistic Facepaint Tattoos & Events
Plaats 20a
2675 CK Honselersdijk
E: info@martitsic.nl
W: www.martistic.nl

Privacybeleid Martistic Facepaint Tattoos & Events

Martistic Facepaint Tattoos & Events gevestigd aan Plaats 20a te Honselersdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Margrietje Brabander- den Held
Plaats 20a
2675 CK Honselersdijk
www.martistic.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Martistic Facepaint Tattoos & Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt d.m.v. bijvoorbeeld het inschrijven van de nieuwsbrief en het invullen van het contactformulier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@martitsic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Martistic Facepaint Tattoos & Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Martistic Facepaint Tattoos & Events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martistic Facepaint Tattoos & Events) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Martistic Facepaint Tattoos & Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Nieuwsbrief gegevens :na uitschrijving 3 maanden.
Gegevens die via contactformulier zijn binnen gekomen: 1 jaar na correspondentie.
Gegevens die nodig zijn voor een goede boekhouding: tenminste 7 jaar of als er een wettelijke verplichting bestaat die gegevens langer bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Martistic Facepaint Tattoos & Events verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij hebben ook een overeenkomst (DPA) met mailchimp op grond van de EU-VS Privacy Shield Framework.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Martistic Facepaint Tattoos & Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Martistic Facepaint Tattoos & Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analystische cookies
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Social media
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:
• Facebook
• Instagram

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Daarnaast zijn de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Via de website Your online choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@martistic.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Martistic Facepaint Tattoos & Events zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Martistic Facepaint Tattoos & Events wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Martistic Facepaint Tattoos & Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@martistic.nl
Martistic Facepaint Tattoos & Events heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

 

Martistic Facepaint, Tattoos & Events

MarGrietje Brabander - den Held
Plaats 20A
2675 CK Honselersdijk
info@martistic.eu
06-22544034

KvKnr: 27352566
BTWnr: NL001724918B79

Bank: Regiobank
Rekeningnr: NL 40 RBRB 0851 5886 97
T.n.v.: Martistic